Bơm Thủy Lực Bánh Răng 48976-60530 Xúc Lật Kawasaki  70ZV 60ZIV 45ZIV 90ZIV-2 80ZV-2 90ZIV-2 80ZV-2 80ZV 65ZV 90ZV-2

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 48976-60530 Xúc Lật Kawasaki 70ZV 60ZIV 45ZIV 90ZIV-2 80ZV-2 90ZIV-2 80ZV-2 80ZV 65ZV 90ZV-2

Nhãn hiệu: Kawasaki Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng Xúc Lật Kawasaki  70ZV 60ZIV 45ZIV 90ZIV-2 80ZV-2 90ZIV-2 80ZV-2 80ZV 65ZV 90ZV-2 Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ Tùng KAWASAKI Danh Điểm P/N: Kawasaki 44083-; 48976-60530 44093-60730 44093-60590 44083-61860 44083-61590...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng Xúc Lật Kawasaki  70ZV 60ZIV 45ZIV 90ZIV-2 80ZV-2 90ZIV-2 80ZV-2 80ZV 65ZV 90ZV-2
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ Tùng KAWASAKI
Danh Điểm P/N: Kawasaki 44083-; 48976-60530 44093-60730 44093-60590 44083-61860 44083-61590 44083-61480 44083-61030 44083-61020 44083-61020 44083-61000 44083-60740 44083-60410
Mode xe: 70ZV 60ZIV 45ZIV 90ZIV-2 80ZV-2 90ZIV-2 80ZV-2 80ZV 65ZV 90ZV-2
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan