Ống Đầu Cao Áp Động Cơ SAA6D126 máy Xúc Lật komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5
65156-71-5111 Ống Đầu Cao Áp Động Cơ SAA6D126 máy Xúc Lật komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5
65156-71-5111 Ống Đầu Cao Áp Động Cơ SAA6D126 máy Xúc Lật komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5

Ống Đầu Cao Áp Động Cơ SAA6D126 máy Xúc Lật komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 65156-71-5111 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Ống Đầu Cao Áp Động Cơ SAA6D126 máy Xúc Lật komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5  Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận động cơ Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 65156-71-5111  Mode xe: WA450-5, WA480-5, WA470-5 
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Ống Đầu Cao Áp Động Cơ SAA6D126 máy Xúc Lật komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5 
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận động cơ
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 65156-71-5111 
Mode xe: WA450-5, WA480-5, WA470-5 

Sản phẩm liên quan