Parker Commercial Permco Metaris P315 hydraulic gear pump and motor

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P315 Gear Pump Model Number

 

Item           Model Code/Part Number

 1     P315 PUMPE MIT BOM C32  3269112506  

 2     P315A193BPAB12-96 SEWR0784  3269111029  

 3     P315A196EJAB20-65 C32  3269111528  

 4     P315B193PZAB07-96**AB05-1 C32 3269120006  

 5     P315B196BIAB12-65TCAB07-1KQ*AB   3269130001  

 6     P315B196BIAB20-65JGAB07-1  3269121510  

 7     P315B196BPAB20-65K H5958 C32   3269121516  

 8     P315B196PYAB12-65**AB10-1  3269120010  

 9     P315B196PYAB15-65KSEWR1254   3269130020  

10    P315B196PYAB20-65 ** H6510   3269120058  

11    P315B196PZAB12-65**AB05-1 C32    3269120007  

12    P315B196PZAB12-65HSEWR1064   3269131002  

13    P315B296BIAB10-65DBAB05-1  3269122510  

14    P315B296BIAB15-65DBAB08-1  3269122509  

15    P315B296BIAB16-65D H6290 C32  3269122531  

16    P315B296ZPAB11-66OSEWR0415  3269140003  


Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận