Parker Commercial Permco Metaris P330 hydraulic gear pump and motor

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P330 Gear Pump Model Number

 

Item         Model Code/Part No.

1     P330A142**AB12-25     3249110085  

2     P330A142**AB15-98 SEWR0655  3249110303  

3     P330A142EWAB15-25   3249111106

4     P330A196*EYAB15-65SEWR1204  3249110331  

5     P330A197**AB15-25 :4080725   3249110366  

6     P330A197**AB15-25 SEWR0401  3249110317  

7     P330A197EWAB12-25   3249111640  

8     P330A197FSAB15-25    3249111645  

9     P330A296***AB16*-65*END  3249110075  

10   P330A296*MEAB15-65*    3249110385  

11   P330A296MEAB12-65 H5883   3249112551  

12   P330A297*MEAB12-25   3249110242  

13   P330A297YEAB10-25   3249112604  

14   P330A597XEAB15-43   3249115603  

15   P330B PUMP ASSY  3249130019  

16   P330B-.75-1.25-.5  3249130048  

17   P330B-597-BI-AB07-25-SPL   3249120190  

18   P330B-PUMP ASSY (4135)**   3249120108  

19   P330B197***AB*15-25**AB07-1  3249120211  

20   P330B197**AB15-25/ H6028  3249529007  

21   P330B197**AB17-25//P315A-..  3249529051  

22   P330B197**AB17-25/P315A-PYAB  3249529052  

23   P330B197**AB20-25//P315A-EV.. 3249529048    

24   P330B197**AB20-25HTAB12-1  3249120184  

25   P330B297**AB12-25/SEWR0695   3249529063  

26   P330B297**AB20-25/ H6518   3249539115  

27   P330B297**AB20-25/P315H6518  3249539114  

28   P330B297NEAB12-25NHAB07-1   3249120210  

29   P330B442BIAB15-25HYAB10-1**AB  3249130016  

30   P330B442BIAB15-98**AB15-1  3249120238  

31   P330B578**AB20-25WHAB05-1  3249120138  

32   P330B578BIAB15-25PAAB12-1-ADAP  3249120006  

33   P330C442**AB05-30    3249110120  

34   P330C478**AB20-7//P315B BIAB..   3249539125  

35   P330C478EKAB10-07    3249114020  

36   P330C597**AB10-43*SEWR1009   3249120286  

37   P330C597BIAB17-25.H6529    3249125609  

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận