Phụ tùng Kawasaki 80ZV-2 -Kawasaki 80ZV-2 parts

Biên Tập Viên Trường Linh 01   Biên Tập Viên Trường Linh 01
Ngày đăng: 03/06/2017
0 bình luận
36201-70140 TANK ASSY
33610-70660 SUPPORT ASSY
33610-70670 SUPPORT ASSY
45090-70020 RIB
49620-70140 BOLT ASSY
41611-70550 PLATE
41611-70560 PLATE
41611-70440 PLATE
41600-70440 PLATE
43925-70170 BOLT SET
43925-70210 BOLT SET
31990-71870 GASKET
39600-72000 PACKING
39600-72490 PACKING
44721-71690 RADIATOR ASSY
44721-71940 RADIATOR ASSY
48965-70070 CUSHION
32813-70150 COOLER ASSY, OIL
40604-70310 FRAME ASSY
31701-70950 COLLAR
48965-70080 CUSHION
46000-71840 WASHER
49620-70180 BOLT ASSY
31701-70960 COLLAR
48965-70090 CUSHION
46000-71850 WASHER
49620-70170 BOLT ASSY
39600-73090 PACKING
39600-73340 PACKING
39600-73350 PACKING
39600-73360 PACKING
39600-72680 PACKING
32210-72790 CAP
32810-70060 COOLER
39600-73370 PACKING
39600-73380 PACKING
39600-73390 PACKING
39600-73700 PACKING
39600-73410 PACKING
43110-25790 HOSE, WATER
43110-26320 HOSE, WATER
43110-26020 HOSE, WATER
43110-26330 HOSE, WATER
69030-07900 BAND, HOSE-HIGH TORQUE
67040-19000 HOSE, HEAT RESISTING LP
67040-12000 HOSE, HEAT RESISTING LP
88372-51208 FITTING, BUSHING
69002-02300 BAND, HOSE
69205-06000 FITTING, ELBOW
67040-08000 HOSE, HEAT RESISTING LP
67040-09000 HOSE, HEAT RESISTING LP
38677-70410 BAND, HOSE
69002-02200 BAND, HOSE
88511-01121 NIPPLE, HOSE
88511-01080 NIPPLE, HOSE
72010-73000 HOLDER, HOSE
69081-19000 TUBE, SPIRAL
38753-24730 PIPE, AIR
40902-37610 BRACKET
40902-46850 BRACKET
40902-58050 BRACKET
38753-24740 PIPE, AIR
43111-22480 HOSE, AIR
43111-22490 HOSE, AIR
43111-22500 HOSE, AIR
38677-70700 BAND, HOSE
38677-70710 BAND, HOSE
43962-20310 BOLT, U
88031-06081 NUT, SELF-LOCKING
61802-10030 BOLT, FLANGED
40902-46630 BRACKET
40902-46860 BRACKET
61033-10030 BOLT
32962-60590 CLEANER ASSY, AIR
43111-22950 HOSE, AIR
69002-15200 BAND, HOSE
69002-12700 BAND, HOSE
43890-71230 BODY
30981-70820 ELEMENT, FILTER
30981-70830 ELEMENT, FILTER
31241-70280 COVER ASSY
38559-70060 VALVE, VACUATOR
47131-76540 RING, O
37710-70020 NIPPLE
35830-70010 SENSOR, PRESSURE
44300-61130 MUFFLER
44300-61240 MUFFLER
40902-43810 BRACKET
40902-46610 BRACKET
40902-44140 BRACKET
40902-45280 BRACKET
40902-46810 BRACKET
43962-20580 BOLT, U
40900-20460 BRACKET
35750-20960 SLEEVE
38765-26440 PIPE, EXHAUST
38765-28140 PIPE, EXHAUST
35750-23930 SLEEVE
35750-24040 SLEEVE
38765-28350 PIPE, EXHAUST
45200-28950 RING
61802-08070 BOLT, FLANGED
61802-10065 BOLT, FLANGED
61802-10055 BOLT, FLANGED
40902-46710 BRACKET
69100-11000 FLARED FITTING
38706-25650 PIPE ASSY, FLARED
35700-21690 SPACER
41619-21880 PLATE
41750-30180 PLATE
88214-31406 ADAPTER
88214-31206 ADAPTER
88511-01060 NIPPLE, HOSE
88254-51408 ADAPTER, ELBOW
30230-26720 ADAPTER
88511-03060 NIPPLE, HOSE
88241-07106 ADAPTER, ELBOW
69210-04030 FITTING, BUSHING
30242-20190 ADAPTER, ELBOW UNION
41619-23340 PLATE
88340-13506 FITTING, ELBOW
65231-00101 RING, O
65231-00081 RING, O
65210-12014 RING, O
36227-60030 TANK, WATER
38675-20100 BAND ASSY
67017-00001 TUBE, VINYL
31053-20010 ORIFICE
69001-01000 BAND, HOSE
33713-20080 SHEET, RUBBER
32211-70250 CAP ASSY
33713-21350 SHEET, RUBBER
40337-60480 FILTER ASSY, LINE
41607-30360 PLATE
40850-20060 BUSHING, ELASTIC
46011-20630 WASHER, PLANE
40902-45590 BRACKET
40902-47110 BRACKET
31115-70010 CARTRIDGE ASSY
68233-60127 HOSE, HIGH PRESSURE
68233-60118 HOSE, HIGH PRESSURE
68235-60115 HOSE, HIGH PRESSURE
68235-60102 HOSE, HIGH PRESSURE
68235-60092 HOSE, HIGH PRESSURE
68235-60097 HOSE, HIGH PRESSURE
67040-25000 HOSE, HEAT RESISTING LP
88241-06916 ADAPTER, ELBOW
88211-52121 ADAPTER
37715-20730 NIPPLE, HOSE
30246-20240 ADAPTER, TEE
88511-03160 NIPPLE, HOSE
88511-01160 NIPPLE, HOSE
30242-20060 ADAPTER, ELBOW UNION
69002-03800 BAND, HOSE
72010-37000 HOLDER, HOSE
88241-07016 ADAPTER, ELBOW
88201-06816 ADAPTER
72010-62000 HOLDER, HOSE
40850-60080 BUSHING, ELASTIC
88241-07116 ADAPTER, ELBOW
41751-37400 PLATE
65231-00161 RING, O
38755-41010 PIPE, OIL
33258-60070 GAUGE, LEVEL
37715-20970 NIPPLE, HOSE
69002-04400 BAND, HOSE
68055-10070 HOSE, HIGH PRESSURE
30230-20910 ADAPTER
72001-11500 HOLDER, PIPE
30230-24360 ADAPTER
88390-21304 PLUG
37600-23800 NUT
65210-12011 RING, O
37421-21130 TRANSMISSION ASSY
37421-21220 TRANSMISSION ASSY
32400-21220 GEAR
47131-21110 RING, O
38521-60390 VALVE ASSY, CONTROL
31990-22390 GASKET
31990-27480 GASKET
40330-60250 FILTER
31990-20410 GASKET
31990-27420 GASKET
31990-28430 GASKET
88390-21312 PLUG
31990-20550 GASKET
41101-60010 BREATHER ASSY
69205-03000 FITTING, ELBOW
31990-22770 GASKET
31990-27450 GASKET
38901-20320 FITTING, SOCKET
44160-60010 MAGNET
88340-12720 FITTING, ELBOW
69203-12000 FITTING, ELBOW
67040-32000 HOSE, HEAT RESISTING LP
69002-05700 BAND, HOSE
88511-01200 NIPPLE, HOSE
63026-13025 PIN, STRAIGHT
88300-12120 FITTING, NIPPLE
32210-20310 CAP
31990-22690 GASKET
35051-60080 SWITCH, PROXIMITY
31990-22060 GASKET
61131-05010 BOLT, SOCKET
61802-10070 BOLT, FLANGED
61802-10080 BOLT, FLANGED
61802-10125 BOLT, FLANGED
61802-10115 BOLT, FLANGED
88390-16102 PLUG
88390-16104 PLUG
65210-12024 RING, O
32437-20150 GEAR, PUMP BOSS
30725-20130 IMPELLER, PUMP
35200-20060 STATOR
45200-24420 RING
30721-20030 IMPELLER ASSY, TURBINE
35700-20760 SPACER
78101-06210 BEARING, BALL
42011-60060 BEARING, THRUST
42011-60030 BEARING, THRUST
78301-05913 BEARING, NEEDLE
46033-60060 WASHER, THRUST
46033-60040 WASHER, THRUST
63812-00090 RING, SNAP
34200-22790 SHIM
34200-27940 SHIM
34200-22800 SHIM
34200-27950 SHIM
41615-22870 PLATE
34507-20360 SHAFT ASSY, STATOR
45311-20430 RING, SNAP
34501-21980 SHAFT ASSY
34501-22800 SHAFT ASSY
45301-60050 RING, PISTON
45301-20160 RING, PISTON
42003-60420 BEARING, ROLLER
63811-00050 RING, SNAP
34500-25370 SHAFT
34500-28090 SHAFT
32400-22360 GEAR
78207-00210 BEARING, ROLLER
37900-23310 HOUSING
34500-25980 SHAFT
32400-22480 GEAR
32400-25340 GEAR
41621-29320 PLATE
45311-20840 RING, SNAP
32110-20030 KEY
31990-22160 GASKET
31990-27490 GASKET
44081-20180 PUMP ASSY
46011-21590 WASHER, PLANE
35600-21430 SPRING
43900-23050 BOLT
46013-20040 WASHER, SPRING
41600-54800 PLATE
31990-22140 GASKET
31990-27500 GASKET
45311-20490 RING, SNAP
61005-08030 BOLT
62701-10081 WASHER, PLANE
61101-10020 BOLT, SOCKET
63811-00063 RING, SNAP
88390-16106 PLUG
88390-21308 PLUG
61101-10016 BOLT, SOCKET
42004-60350 BEARING, TAPER ROLLER
31267-20090 COVER ASSY, DRIVE
34200-27930 SHIM
31281-20290 COVER, DRIVE
32400-21970 GEAR
65054-04312 SEAL, OIL
31990-23410 GASKET
65210-12018 RING, O
63811-00062 RING, SNAP
32872-20410 CLUTCH ASSY
31200-36650 COVER
31990-22370 GASKET
31990-27510 GASKET
34200-22880 SHIM
34200-22890 SHIM
31200-36730 COVER
31200-36740 COVER
65210-22140 RING, O
65210-12016 RING, O
61802-10050 BOLT, FLANGED
61802-10075 BOLT, FLANGED
32872-20430 CLUTCH ASSY
37900-25850 HOUSING
32872-20400 CLUTCH ASSY
32872-21630 CLUTCH ASSY
32872-20420 CLUTCH ASSY
32872-21640 CLUTCH ASSY
34501-21150 SHAFT ASSY
32400-22390 GEAR
32400-25300 GEAR
32400-22400 GEAR
39960-20810 PISTON
39960-20820 PISTON
46033-20120 WASHER, THRUST
45200-24020 RING
45200-24040 RING
41615-22880 PLATE
41621-25220 PLATE
41621-28800 PLATE
37213-60130 DISC, FRICTION
37212-20360 DISC, SEPARATION
35600-21400 SPRING
42006-60100 BEARING, NEEDLE
42001-60070 BEARING, BALL
45301-20190 RING, PISTON
45301-60080 RING, PISTON
47142-60010 RING, U
47142-60030 RING, U
63811-00060 RING, SNAP
63812-00180 RING, SNAP
34501-21360 SHAFT ASSY
32400-22410 GEAR
32400-22420 GEAR
41621-25240 PLATE
78101-06310 BEARING, BALL
45311-20480 RING, SNAP
61101-10025 BOLT, SOCKET
34501-21160 SHAFT ASSY
32400-22430 GEAR
42011-60070 BEARING, THRUST
46033-60080 WASHER, THRUST
46033-60070 WASHER, THRUST
34501-21170 SHAFT ASSY
32400-22440 GEAR
45200-24030 RING
78112-06311 BEARING, BALL
42003-60430 BEARING, ROLLER
42006-60110 BEARING, NEEDLE
63811-00052 RING, SNAP
34500-23660 SHAFT
32400-22470 GEAR
44621-20590 YOKE, FLANGE
46000-20770 WASHER
32400-21450 GEAR
41200-60080 BRAKE ASSY
31990-22200 GASKET
31990-27520 GASKET
37585-20110 DRUM, BRAKE
78107-06313 BEARING, BALL
65240-31056 RING, BACK-UP
65084-05813 SEAL, OIL
44621-21310 YOKE, FLANGE
41615-22520 PLATE
65210-12056 RING, O
65210-22070 RING, O
78107-06211 BEARING, BALL
78101-06211 BEARING, BALL
63812-00075 RING, SNAP
63812-00100 RING, SNAP
37652-20030 NUT, U
37573-20050 DRIVE ASSY, METER
45600-22150 LEVER
41530-20880 PLUG
61802-10060 BOLT, FLANGED
61802-16030 BOLT, FLANGED
61057-10045 BOLT
44950-70280 RETAINER
34500-70190 SHAFT
46000-70650 WASHER
34715-70030 SHOE, BRAKE
30212-70020 ADJUSTOR ASSY
35600-72130 SPRING
35600-72140 SPRING
46023-70250 WASHER, SEAL
65054-05913 SEAL, OIL
30230-21900 ADAPTER
65084-05913 SEAL, OIL
31200-72090 COVER
41530-72840 PLUG
41530-72830 PLUG
31053-70300 ORIFICE
35440-70420 STOPPER
41530-71750 PLUG
41530-72850 PLUG
65210-16034 RING, O
65210-16028 RING, O
65210-16020 RING, O
65210-16016 RING, O
39960-71470 PISTON
39960-71460 PISTON
35600-73990 SPRING
35600-73980 SPRING
44955-70270 RETAINER, SPRING
38553-61040 VALVE, SOLENOID
43951-70090 BOLT, EYE
32224-70110 CAP, ELASTIC
49327-72530 SEAL KIT
65210-16012 RING, O
47131-74820 RING, O
47131-74050 RING, O
49691-91880 REPAIR KIT
49691-91580 REPAIR KIT
49691-91890 REPAIR KIT
49110-90340 GASKET KIT
49110-90350 GASKET KIT
49110-90300 GASKET KIT
49567-90030 PISTON RING KIT
48974-90220 RING KIT, O
49327-90290 SEAL KIT
49327-90860 SEAL KIT
30111-21210 AXLE ASSY, FRONT
43925-21420 BOLT SET
61805-24060 BOLT, FLANGED
37301-21640 DIFFERENTIAL ASSY
37910-20790 HOUSING ASSY, AXLE
38055-20360 HUB, WHEEL
35510-20500 SPIDER
31241-20390 COVER ASSY
34511-20820 SHAFT, AXLE
34511-20830 SHAFT, AXLE
32425-20370 GEAR, SUN
32400-23190 GEAR
32431-20490 GEAR, PLANET
32421-20320 GEAR, INTERNAL
38052-20370 HUB, INTERNAL GEAR
45311-20250 RING, SNAP
40040-20130 PIN, PLANET
47171-20970 RING, WEAR
47171-21100 RING, WEAR
39960-20050 PISTON
37212-20160 DISC, SEPARATION
37213-60630 DISC, FRICTION
44956-20180 RETAINER, BRAKE
41621-21540 PLATE
37600-21350 NUT
78247-32024 BEARING, TAPER ROLLER
42004-70100 BEARING, TAPER ROLLER
33065-60280 CAGE, NEEDLE
46000-20010 WASHER
33065-60270 CAGE, NEEDLE
34047-20040 SEAL, FLOATING
47131-60210 RING, O
47131-60200 RING, O
47131-20970 RING, O
47131-20130 RING, O
41535-20070 PLUG, MAGNET
63011-10016 PIN, SPRING
35107-70020 SCREW, BLEED
88111-11200 WASHER, SEAL
47131-20140 RING, O
65212-34084 RING, O
61013-16025 BOLT
35700-20480 SPACER
45200-25930 RING
65210-22200 RING, O
41530-22520 PLUG
61005-12040 BOLT
61802-10012 BOLT, FLANGED
61033-12040 BOLT
61101-12020 BOLT, SOCKET
61005-12095 BOLT
30582-20460 EXTENSION, AXLE HOUSING
40840-23040 BUSHING
43925-21140 BOLT SET
40044-20430 PIN, HEAD
30112-22170 AXLE ASSY, REAR
37301-22200 DIFFERENTIAL ASSY
37910-21120 HOUSING ASSY, AXLE
40010-20010 PIN, STRAIGHT
61005-16040 BOLT
62710-18161 WASHER, PLANE
35750-24140 SLEEVE
63011-10020 PIN, SPRING
41621-31290 PLATE
39600-60460 PACKING
39600-60470 PACKING
47171-21500 RING, WEAR
41100-60020 BREATHER
40840-60230 BUSHING
40840-60270 BUSHING
45200-28060 RING
61005-16050 BOLT
33621-21700 SUPPORT, AXLE
33621-21710 SUPPORT, AXLE
33621-22180 SUPPORT, AXLE
41621-31320 PLATE
37600-20030 NUT
44621-20150 YOKE, FLANGE
34042-60580 SEAL, OIL
40510-20100 FLANGE
34200-20650 SHIM
78245-30312 BEARING, TAPER ROLLER
32420-20100 GEAR SET, SPIRAL BEVEL
37904-20600 HOUSING ASSY
42004-20030 BEARING, TAPER ROLLER
37600-20170 NUT
41641-21310 PLATE
47171-60010 RING, WEAR
32433-20380 GEAR, BEVEL
32433-20370 GEAR, BEVEL
47171-20090 RING, WEAR
35510-20680 SPIDER
37904-20540 HOUSING ASSY
42003-60070 BEARING, ROLLER
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận