Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm   Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm
Ngày đăng: 27/05/2017
0 bình luận
42C-07-13480 SEAL
42C-07-13511 BOX ASS'Y
42C-07-13612 SHEET
42C-07-13622 SHEET
42C-07-15111 ELBOW
42C-07-16121 TANK
42C-07-16122 TANK
42C-12-11002 DAMPER ASS'Y
42C-12-11051 BODY ASS'Y
42C-12-11113 COVER
42C-12-11122 SHAFT
42C-12-11151 BODY
42C-12-11162 BODY
42C-12-11180 FLANGE
42C-12-11210 SPACER
42C-12-11221 SPACER
42C-12-11230 PLATE
42C-12-11351 SEAL
42C-12-11360 OIL SEAL
42C-12-11370 OIL SEAL
42C-13-00010 CAGE ASS'Y
42C-13-00021 CAGE ASS'Y
42C-13-05010 SHIM KIT
42C-13-05020 SHIM KIT
42C-13-05030 SHIM KIT
42C-13-05040 SHIM KIT
42C-13-05080 SERVICE KIT
42C-13-05090 SERVICE KIT
42C-13-11003 CONVERTER ASS'Y
42C-13-11004 CONVERTER ASS'Y
42C-13-11111 CASE
42C-13-11120 PUMP ASS'Y
42C-13-11140 RETAINER
42C-13-11190 GUIDE
42C-13-11210 CASE
42C-13-11350 SHAFT
42C-13-11510 TURBINE ASS'Y
42C-13-12110 STATOR
42C-13-12120 SPACER
42C-13-12520 SHAFT
42C-13-12610 PLATE
42C-13-13110 GASKET
42C-13-15111 CASE
42C-13-15112 CASE
42C-13-15121 GEAR
42C-13-15132 GEAR
42C-13-15141 GEAR
42C-13-15151 GEAR
42C-13-15161 GEAR
42C-13-15170 COUPLING
42C-13-15212 CAGE
42C-13-15221 CAGE
42C-13-15231 CAGE
42C-13-15241 CAGE
42C-13-15250 CAGE
42C-13-15260 CAGE
42C-13-15270 COVER
42C-13-15280 GASKET
42C-13-15290 SPACER
42C-13-15530 TUBE
42C-13-15550 TUBE
42C-13-15560 BLOCK
42C-13-15570 TUBE
42C-13-15580 TUBE
42C-13-15590 BLOCK
42C-13-15620 BLOCK
42C-13-15680 BLOCK
42C-13-15690 BRACKET
42C-13-15801 VALVE ASS'Y
42C-13-16100 VALVE ASS'Y
42C-13-16110 VALVE
42C-13-16120 BLOCK
42C-13-16130 COVER
42C-13-16170 BLOCK
42C-13-16180 COVER
42C-13-16190 WIRE
42C-13-16220 SHIM
42C-13-16600 VALVE ASS'Y
42C-13-16610 SPOOL
42C-13-16620 SPRING
42C-13-17111 CASE
42C-13-17120 COVER
42C-13-17140 BUSHING
42C-13-17180 COUPLING
42C-13-17190 PLATE
42C-13-17210 DRUM
42C-13-17220 DRUM
42C-13-17231 PISTON
42C-13-17240 DISC
42C-13-17250 PLATE
42C-13-17261 PLATE
42C-13-17270 SNAP RING
42C-13-17281 COVER
42C-13-17290 DAMPER
42C-13-17331 COVER
42C-13-17340 PLATE
42C-13-17360 BEARING
42C-13-19210 BEARING
42C-14-11011 TRUNNION ASS'Y
42C-14-11022 BRACKET ASS'Y
42C-14-11121 PIN
42C-14-11133 BRACKET
42C-14-11140 PLATE
42C-14-11150 PLATE
42C-15-00010 HOUSING ASS'Y
42C-15-00011 HOUSING ASS'Y
42C-15-00021 SHAFT ASS'Y
42C-15-00022 SHAFT ASS'Y
42C-15-05010 SHIM KIT
42C-15-05050 SERVICE KIT
42C-15-05051 SERVICE KIT
42C-15-05060 SERVICE KIT
42C-15-05070 SERVICE KIT
42C-15-05071 SERVICE KIT
42C-15-05080 SERVICE KIT
42C-15-05081 SERVICE KIT
42C-15-05090 SERVICE KIT
42C-15-11009 TRANSMISSION AS
42C-15-11111 CASE
42C-15-11230 CAGE
42C-15-11890 PLUG
42C-15-12112 SHAFT
42C-15-12130 BEARING
42C-15-12140 BEARING
42C-15-12150 SPACER
42C-15-12221 GEAR
42C-15-12231 GEAR
42C-15-12240 BEARING
42C-15-12250 GEAR
42C-15-12331 CARRIER
42C-15-12430 GEAR
42C-15-12570 THRUST WASHER
42C-15-12810 PLATE
42C-15-13113 CASE
42C-15-13131 CAGE
42C-15-13140 CAGE
42C-15-13152 CAGE
42C-15-13160 JOINT
42C-15-13170 COVER
42C-15-13181 CAGE
42C-15-13211 GEAR
42C-15-13231 COUPLING
42C-15-13241 GEAR
42C-15-13260 COUPLING
42C-15-13280 COVER
42C-15-13290 SPACER
42C-15-13310 SHAFT
42C-15-13311 SHAFT
42C-15-13321 BEARING
42C-15-13330 SEAL
42C-15-13332 DUST SEAL
42C-15-13710 CASE
42C-15-13720 COVER
42C-15-13731 GEAR
42C-15-13740 JOINT
42C-15-13840 BRACKET
42C-15-13850 TUBE
42C-15-13860 TUBE
42C-15-13870 TUBE
42C-15-13880 TUBE
42C-15-13881 TUBE
42C-15-13910 PLUG
42C-15-13930 TUBE
42C-15-13940 TUBE
42C-15-13950 TUBE
42C-15-13960 TUBE
42C-15-13970 TUBE
42C-15-13980 BLOCK
42C-15-13991 BLOCK
42C-15-14210 TUBE
42C-15-14220 TUBE
42C-15-14230 TUBE
42C-15-14250 TUBE
42C-15-15002 VALVE ASS'Y
42C-15-15012 VALVE ASS'Y
42C-15-15160 VALVE SEAT
42C-15-15400 CHECK VALVE ASS
42C-15-15500 VALVE ASS'Y
42C-15-15602 VALVE ASS'Y
42C-15-15702 VALVE ASS'Y
42C-15-15710 BODY
42C-15-15731 PLATE
42C-15-15740 PLUG
42C-15-15750 VALVE
42C-15-15760 PLATE
42C-15-15770 VALVE BODY
42C-15-15781 SOLENOID VALVE
42C-15-15790 SPRING
42C-15-15810 COVER
42C-15-15831 VALVE SEAT
42C-15-15832 SEAT
42C-15-15841 COVER
42C-15-15852 WIRING HARNESS
42C-15-15900 VALVE ASS'Y
42C-15-15940 SEAT
42C-15-15950 SOLENOID ASS'Y
42C-15-15960 BRACKET
42C-15-15970 BRACKET
42C-15-15980 O-RING
42C-15-18141 TUBE
42C-15-18151 TUBE
42C-15-18210 TUBE
42C-15-18220 TUBE
42C-15-18240 O-RING
42C-15-19310 BEARING
42C-16-11101 FILTER ASS'Y
42C-16-11113 TUBE
42C-16-11114 TUBE
42C-16-11123 TUBE
42C-16-11133 ELBOW
42C-16-11152 CASE
42C-16-11161 COVER
42C-16-11243 PLATE
42C-16-11253 TUBE
42C-16-11291 HOSE
42C-16-11311 ADAPTER
42C-16-11331 CONNECTOR
42C-16-11340 RECEIVER
42C-16-11350 O-RING
42C-16-11360 NUT
42C-16-11370 CONNECTOR
42C-16-11421 BRACKET
42C-16-11441 COVER
42C-16-11460 PLATE
42C-16-11471 BRACKET
42C-16-11490 BRACKET
42C-16-11510 CLAMP
42C-16-11610 HOSE
42C-16-11620 HOSE
42C-16-11630 HOSE
42C-16-11640 HOSE
42C-16-11680 BLOCK
42C-16-11750 TUBE
42C-16-11911 BLOCK
42C-16-11921 BLOCK
42C-16-11930 PLATE
42C-16-11940 BLOCK
42C-20-11112 PROPELLER SHAFT
42C-20-11150 SHAFT ASS'Y
42C-20-11250 SPIDER ASS'Y
42C-20-12150 YOKE ASS'Y
42C-20-12222 PROPELLER SHAFT
42C-20-12250 TUBE ASS'Y
42C-20-12621 SPIDER ASS'Y
42C-20-12650 SEAL
42C-20-12690 SCREW
42C-20-13150 YOKE ASS'Y
42C-20-13212 PROPELLER SHAFT
42C-20-13250 TUBE ASS'Y
42C-20-14150 YOKE ASS'Y
42C-20-14211 PROPELLER SHAFT
42C-20-14212 PROPELLER SHAFT
42C-20-15002 SUPPORT ASS'Y
42C-20-15210 SHAFT
42C-20-15211 SHAFT
42C-20-15730 SEAL
42C-20-15850 PLATE
42C-20-17110 FLYWHEEL
42C-22-00030 SHIM KIT
42C-22-00070 SHIM KIT
42C-22-10009 FRONT AXLE ASS'
42C-22-11003 DIFFERENTIAL AS
42C-22-11006 DIFFERENTIAL AS
42C-22-11102 CARRIER ASS'Y
42C-22-11104 CARRIER ASS'Y
42C-22-11112 CARRIER
42C-22-11132 CAGE
42C-22-11201 PINION ASS'Y
42C-22-11233 COUPLING
42C-22-11331 CAGE
42C-22-11371 SHIM
42C-22-11381 SHIM
42C-22-11390 SHIM
42C-22-11430 GEAR
42C-22-11502 CASE ASS'Y
42C-22-11601 SENSOR ASS'Y
42C-22-11811 BEARING
42C-22-11910 BEARING
42C-22-11950 BOLT
42C-22-12101 CARRIER ASS'Y
42C-22-12131 RETAINER
42C-22-12201 CARRIER ASS'Y
42C-22-12210 RETAINER
42C-22-12230 SHIM
42C-22-12240 SHIM
42C-22-12250 SHIM
42C-22-12342 HUB
42C-22-12350 HUB
42C-22-12360 PLATE
42C-22-12370 PLATE
42C-22-12412 SHAFT
42C-22-12421 GEAR
42C-22-12431 GEAR
42C-22-12521 PLANETARY GEAR
42C-22-12530 PLANETARY GEAR
42C-22-12561 GEAR
42C-22-12571 GEAR
42C-22-12572 GEAR
42C-22-12612 CARRIER
42C-22-12631 COVER
42C-22-12642 SHAFT
42C-22-12652 CARRIER
42C-22-12811 BEARING
42C-22-12820 SHAFT
42C-22-12830 SHAFT
42C-22-12850 SPACER
42C-22-12910 SPACER
42C-22-12920 SPACER
42C-22-12930 NUT
42C-22-12941 BEARING
42C-22-12961 BEARING
42C-22-13113 HOUSING
42C-22-13220 PLATE
42C-22-13240 TUBE
42C-22-13250 TUBE
42C-22-13330 TEE
42C-22-13410 TUBE
42C-22-13421 TUBE
42C-22-13431 TUBE
42C-22-13511 TEE
42C-22-13520 TUBE
42C-22-13530 TEE
42C-22-14004 FINAL DRIVE
42C-22-14006 FINAL DRIVE ASS
42C-22-14120 FLANGE
42C-22-14131 TUBE
42C-22-14140 BUSHING
42C-22-14161 COVER
42C-22-14420 GEAR
42C-22-14450 PLATE
42C-22-14640 SHAFT
42C-22-14650 PLATE
42C-22-14660 SPACER
42C-22-15003 FINAL DRIVE
42C-22-15005 FINAL DRIVE ASS
42C-23-10000 AXLE ASS'Y
42C-23-10008 REAR AXLE ASS'Y
42C-23-11004 DIFFERENTIAL AS
42C-23-11006 DIFFERENTIAL AS
42C-23-11132 CAGE
42C-23-11311 SUPPORT
42C-23-13113 HOUSING
42C-23-13311 SUPPORT
42C-23-13420 TUBE
42C-23-13430 TUBE
42C-23-13520 TEE
42C-23-13530 SPACER
42C-23-13540 TEE
42C-30-12101 RIM ASS'Y
42C-30-12110 RIM
42C-30-12120 SIDE RING
42C-30-12130 BAND
42C-30-12140 LOCK
42C-30-12150 KEY
42C-30-12190 DRIVER
42C-30-12200 RIM ASS'Y
42C-30-12210 VALVE
42C-30-12220 SEAT
42C-30-12230 ADAPTER
42C-30-12240 EXTENSION
42C-30-12250 CORE
42C-30-12260 RIM
42C-30-12270 BAND
42C-30-12280 RING
42C-30-12290 RING
42C-32-11101 BRAKE ASS'Y
42C-32-12680 PLATE
42C-32-13830 SPACER
42C-32-13831 SPACER
42C-32-17250 PLATE
42C-32-18321 DRUM
42C-32-18331 HOUSING
42C-32-18342 PISTON
42C-32-18690 DRUM
42C-32-18720 SPRING
42C-32-18740 SLEEVE
42C-32-19110 SPRING
42C-32-19310 BEARING
42C-33-11121 PISTON
42C-33-11231 GEAR
42C-33-11244 CYLINDER
42C-33-11253 CYLINDER
42C-33-11254 CYLINDER
42C-33-11312 GEAR
42C-33-11322 RETAINER
42C-33-11331 RETAINER
42C-33-11391 WASHER
42C-33-11410 SEAL
42C-33-11510 SEAL
42C-33-11620 SPRING
42C-33-11630 GUIDE
42C-33-11640 PIN
42C-33-11651 PLATE
42C-33-11750 O-RING
42C-33-11810 PLATE
42C-33-11930 O-RING
42C-33-12110 SHAFT
42C-33-12120 LEVER
42C-33-12130 GUIDE
42C-33-12141 CAP
42C-33-12150 PLUG
42C-40-12110 BRACKET
42C-40-12120 BRACKET
42C-40-12131 COVER
42C-40-12140 COVER
42C-40-12150 COVER
42C-40-12162 BRACKET
42C-40-12170 BRACKET
42C-40-12171 BRACKET
42C-40-12180 ARM REST
42C-40-12190 BRACKET
42C-40-12210 KNOB
42C-40-12220 NUT
42C-40-12230 BRACKET
42C-40-12240 LEVER
42C-40-12250 PLATE
42C-40-12260 BRACKET
42C-40-12270 PLATE
42C-40-12280 BAR
42C-40-12310 PLATE
42C-40-12320 JOINT ASS'Y
42C-40-12321 JOINT ASS'Y
42C-40-12322 JOINT ASS'Y
42C-40-12330 GUARD
42C-40-12340 RAIL
42C-40-12350 COVER
42C-40-12360 COVER
42C-40-12370 COVER
42C-40-12380 BRACKET
42C-40-12390 BUSHING
42C-40-12410 PLATE
42C-40-12421 BUSHING
42C-40-12430 SPRING
42C-40-12440 JOINT ASS'Y
42C-40-12460 WASHER
42C-40-12470 JOINT ASS'Y
42C-40-12480 JOINT ASS'Y
42C-40-12490 BRACKET
42C-40-12510 BRACKET
42C-40-12530 JOINT ASS'Y
42C-40-12540 SPACER
42C-40-12550 VALVE
42C-40-12560 CUSHION
42C-40-12580 SHAFT
42C-43-11410 PEDAL ASS'Y
42C-43-11420 PEDAL
42C-43-11820 PUSH ROD ASS'Y
42C-43-12941 SWITCH
42C-43-17101 VALVE
42C-43-17110 CYLINDER ASS'Y
42C-43-17120 CYLINDER ASS'Y
42C-43-17130 SPRING
42C-43-17140 BRACKET ASS'Y
42C-43-17150 PEDAL
42C-43-17164 TANK
42C-43-17171 COVER
42C-43-17180 HOSE
42C-43-17190 HOSE
42C-43-17201 ADJUSTER
42C-43-17210 CYLINDER ASS'Y
42C-43-17220 PISTON
42C-43-17230 SPRING
42C-43-17270 WASHER
42C-43-17280 O-RING
42C-43-17290 RING
42C-43-17300 VALVE ASS'Y
42C-43-17310 SPRING
42C-43-17320 SPRING
42C-43-17330 BALL
42C-43-17340 FILTER
42C-43-17350 BUSHING
42C-43-17360 PLUG
42C-43-17390 TUBE
42C-43-17442 TEE
42C-43-17481 TUBE
42C-43-17491 TUBE
42C-43-17511 TUBE
42C-43-17521 TUBE
42C-43-17530 SWITCH
42C-43-17551 TUBE
42C-43-17561 TUBE
42C-43-17574 TUBE
42C-43-17582 TUBE
42C-43-17600 VALVE
42C-43-17610 TUBE
42C-43-17621 TEE
42C-43-17632 TUBE
42C-43-17641 TUBE
42C-43-17651 TUBE
42C-43-17661 TUBE
42C-43-17671 ELBOW
42C-43-17682 TUBE
42C-43-17690 BRACKET
42C-43-17721 TUBE
42C-43-17730 TUBE
42C-43-17731 TUBE
42C-43-17740 TUBE
42C-43-17750 BRACKET
42C-43-17760 PLATE
42C-43-17771 BLOCK
42C-43-17781 TUBE
42C-43-17831 RUBBER
42C-43-17841 PLATE
42C-43-17851 PLATE
42C-43-17872 COVER
42C-43-17882 BRACKET
42C-43-17912 TUBE
42C-43-17922 TUBE
42C-43-17933 TUBE
42C-43-17942 TUBE
42C-43-17952 TUBE
42C-43-17960 HOSE
42C-43-17980 ELBOW
42C-43-17990 UNION
42C-43-18111 TUBE
42C-43-18121 TUBE
42C-43-18131 TUBE
42C-43-18151 TUBE
42C-43-18160 BLOCK
42C-43-18190 TUBE
42C-43-18210 LEVER ASS'Y
42C-43-18220 LEVER ASS'Y
42C-43-18230 LEVER
42C-43-18310 SWITCH
42C-43-18320 SWITCH
42C-43-18411 VALVE ASS'Y
42C-43-18421 BLOCK
42C-44-11110 SUPPORT
42C-46-11G90 SEAT
42C-46-11H80 PLATE
42C-46-11H90 SEAT
42C-46-11K10 PLATE
42C-46-11K20 PLATE
42C-46-11K30 PLATE
42C-46-11K40 PLATE
42C-46-11K50 PLATE
42C-46-11K60 PLATE
42C-46-11K70 PLATE
42C-46-11K80 PLATE
42C-46-11K90 PLATE
42C-46-11L10 BAR
42C-46-11L20 PLATE
42C-46-11L30 PLATE
42C-46-11L40 PLATE
42C-46-11L50 PLATE
42C-46-11L60 PLATE
42C-46-11L70 PLATE
42C-46-11112 FRAME
42C-46-11251 GUARD
42C-46-11261 GUARD
42C-46-11270 PLATE
42C-46-11280 PLATE
42C-46-11310 COVER
42C-46-12116 REAR FRAME
42C-46-12125 FRAME
42C-46-12410 RETAINER
42C-46-12420 BUSHING
42C-46-12430 PIN
42C-46-12440 SPACER
42C-46-12451 BUSHING
42C-46-12461 PLATE
42C-46-13110 RETAINER
42C-46-13120 BUSHING
42C-46-13131 BEARING
42C-46-13141 SHAFT
42C-46-13151 SHAFT
42C-46-13160 BUSHING
42C-46-13171 BEARING
42C-46-13180 BUSHING
42C-46-13191 RETAINER
42C-46-13210 RETAINER
42C-46-13220 SEAL
42C-46-13230 RETAINER
42C-46-13240 SEAL
42C-46-13250 SHIM
42C-46-13260 SHIM
42C-46-13270 SHIM
42C-46-13280 SHIM
42C-46-13290 SHIM
42C-46-13310 SHIM
42C-46-13320 BUSHING
42C-46-13330 BUSHING
42C-46-13340 PLATE
42C-46-13350 BOLT
42C-46-14111 PLATE
42C-46-14120 PIN
42C-46-14210 STEP
42C-46-14220 STEP
42C-46-15117 BUMPER
42C-46-15118 BUMPER
42C-46-15182 BRACKET
42C-46-15190 PIN
42C-46-15312 HANDRAIL
42C-46-15313 HAND RAIL
42C-46-15322 HANDRAIL
42C-46-15323 HAND RAIL
42C-46-15332 HANDRAIL
42C-46-15333 HANDRAIL
42C-46-15343 HANDRAIL
42C-46-15344 HANDRAIL
42C-46-15363 STEP
42C-46-15373 STEP
42C-46-15380 BRACKET
42C-46-15451 STEP
42C-46-15470 RUBBER
42C-46-15511 STEP
42C-46-15521 STEP
42C-46-15541 PLATE
42C-46-15551 PLATE
42C-46-15561 PLATE
42C-46-15580 RUBBER
42C-46-15590 RUBBER
42C-46-15610 BRACKET
42C-46-15630 STEP
42C-46-15640 STEP
42C-46-15651 HANDRAIL
42C-46-17111 SUPPORT
42C-46-17121 SUPPORT
42C-46-17131 COVER
42C-46-17140 BUSHING
42C-46-17150 SEAL
42C-46-17160 SEAL
42C-46-17171 PLATE
42C-46-17180 RETAINER
42C-46-17190 WASHER
42C-46-17210 BOLT
42C-46-17220 BOLT
42C-46-17221 BOLT
42C-49-14100 SOLENOID VALVE
42C-49-14110 SOLENOID ASS'Y
42C-54-11122 HOOD
42C-54-11123 HOOD
42C-54-11132 HOOD
42C-54-11133 HOOD
42C-54-11152 PANEL
42C-54-11161 SCREEN
42C-54-11215 BRACKET
42C-54-11225 BRACKET
42C-54-11244 BRACKET
42C-54-11290 BRACKET
42C-54-11313 COVER
42C-54-11323 COVER
42C-54-11411 HANDRAIL
42C-54-11432 HANDRAIL
42C-54-11451 COVER
42C-54-11461 COVER
42C-54-11470 BRACKET
42C-54-11480 BRACKET
42C-54-11491 COVER
42C-54-11515 PANEL
42C-54-11524 PANEL
42C-54-11534 PANEL
42C-54-11545 PANEL
42C-54-11552 PANEL
42C-54-11553 PANEL
42C-54-11562 PANEL
42C-54-11563 PANEL
42C-54-11573 PANEL
42C-54-11584 SIDE COVER
42C-54-11611 PANEL
42C-54-11630 ROD
42C-54-11652 BRACKET
42C-54-11660 ROD
42C-54-11671 BRACKET
42C-54-11690 PLATE
42C-54-11816 GUARD
42C-54-11817 GUARD
42C-54-11894 GRILLE
42C-54-11974 BULKHEAD
42C-54-11983 COVER
42C-54-11990 BAR
42C-54-12123 BOX
42C-54-12172 BRACKET
42C-54-12175 BRACKET
42C-54-12180 PLATE
42C-54-12241 BRACKET
42C-54-12330 COVER
42C-54-12340 COVER
42C-54-12420 CONSOLE BOX
42C-54-12442 CONSOLE BOX
42C-54-12443 CONSOLE BOX
42C-54-12561 BOX
42C-54-12571 BOX
42C-54-12590 BOX ASS'Y
42C-54-12611 FRAME
42C-54-12612 FRAME
42C-54-12641 MAT
42C-54-12642 MAT
42C-54-12651 CONSOLE BOX
42C-54-12660 BOX ASS'Y
42C-54-12680 COVER
42C-54-12710 CUSHION
42C-54-12720 FINISHER
42C-54-12740 FINISHER
42C-54-12741 FINISHER
42C-54-12751 CASE
42C-54-12761 SHEET
42C-54-12780 PLATE
42C-54-12811 SUPPORT
42C-54-12850 BULKHEAD
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận