Phụ tùng Parker Commercial P20 Gear Pump & Motor Housings

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P20 P21 Pump Gear Housing

 

PARKER PART NO. DESCRIPTION
308-8005-100 GEAR HOUSING 1/2"
308-8007-100 GEAR HOUSING 3/4"
308-8010-100 GEAR HOUSING 1"
308-8012-100 GEAR HOUSING 1 1/4"
308-8015-100 GEAR HOUSING 1 1/2"
308-8017-100 GEAR HOUSING 1 3/4"
308-8020-100 GEAR HOUSING 2"
308-7363-100 BEARING CARRIER
308-3100-100 PORT END COVER
308-5043-201 6 BOLT ROUND SEC
308-5030-201 4 BOLT 4" SEC
308-5020-204 2 BOLT 3 1/4" SEC
308-5020-201 2 BOLT 4" SEC
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận