Phụ tùng Parker Commercial P30/31 gear pump & motor Shaft End Cover (S.E.C.)

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P30 P31 Pump Shaft End Cover
 

 

Parker/Commercial Part No. REF # Description
312-3120-100 XA-1603 PORT END COVER 301072 P.E.C.
312-5027-201 GB1685-3 2 BOLTS  S.E.C.
312-5027-204 WB1685-3 S.E.C.2B.31/4 301009 S.E.C.
312-5037-201 EB1685-3 4 BOLTS S.E.C.
312-5037-202 PB1685-3 S.E.C.4 B 5"   S.E.C.
312-5047-201 FB1685-3 SEC.6 B 25/8"   S.E.C.
312-7700-100   Bearing Carriage
312-7740-100   Bearing Carriage
312-8205-100 RA1688-05 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8207-100 RA1688-07 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8210-100 RA1688-10 HOUSING 300884 HOUSING 
312-8210-100 RA1688-10 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8212-100 RA1688-12 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8215-100 RA1688-15 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8217-100 RA1688-17 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8220-100 RA1688-20 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8222-100 RA1688-22 HOUSING   HOUSING 
312-8225-100 RA1688-25 HOUSING 301161 HOUSING 
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận