Phụ tùng Parker Commercial P30/31 P50/51 gear pump & motor housings

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P30 P31 Pump Gear Housing

 

 

PARKER/COMMERCIAL PART NO. REF  NO. DESCRIPTION
312-3120-100 XA-1603 PORT END COVER 301072 P.E.C.
312-5027-201 GB1685-3 2 BOLTS  S.E.C.
312-5027-204 WB1685-3 S.E.C.2B.31/4 301009 S.E.C.
312-5037-201 EB1685-3 4 BOLTS S.E.C.
312-5037-202 PB1685-3 S.E.C.4 B 5"   S.E.C.
312-5047-201 FB1685-3 SEC.6 B 25/8"   S.E.C.
312-7700-100   Bearing Carriage
312-7740-100   Bearing Carriage
312-8205-100 RA1688-05 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8207-100 RA1688-07 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8210-100 RA1688-10 HOUSING 300884 HOUSING 
312-8210-100 RA1688-10 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8212-100 RA1688-12 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8215-100 RA1688-15 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8217-100 RA1688-17 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8220-100 RA1688-20 HOUSING 301161 HOUSING 
312-8222-100 RA1688-22 HOUSING   HOUSING 
312-8225-100 RA1688-25 HOUSING 301161 HOUSING 

P50 P51 Pump Shaft End Cover
 

COMMERCIAL PART No. REF No. DESCRIPTION
313-3120-100 ZA1603 PORT END COVER 300798 P.E.C.
313-5017-201  MB1685-3  S.E.C. PAD 300798 S.E.C.
313-5027-201 RB1685-3 S.E.C.2B.4" 300798 S.E.C.
313-5027-202 NB1685-3 S.E.C.2B.5" 300798 S.E.C.
313-5037-201 HB1685-3 S.E.C.4B 4" 300798 S.E.C.
313-5037-202 KB1685-3 S.E.C.4 B 5" 301009 S.E.C.
313-7700-100   Bearing Carriage
313-7740-100   Bearing Carriage
313-8205-100 MA1688-05 HOUSING 
313-8207-100 MA1688-07 HOUSING 301161 HOUSING 
313-8210-100 MA1688-10 HOUSING 301072 HOUSING 
313-8212-100 MA1688-12 HOUSING 301161 HOUSING 
313-8215-100 MA1688-15 HOUSING 301161 HOUSING 
313-8217-100 MA1688-17 HOUSING 301161 HOUSING 
313-8220-100 MA1688-20 HOUSING 301161 HOUSING 
313-8222-100 MA1688-22 HOUSING   HOUSING 
313-8225-100 MA1688-25 HOUSING 300798 HOUSING 
313-8227-100 MA1688-27 HOUSING   HOUSING 
313-8230-100 MA1688-30 HOUSING   HOUSING 
314-8020-100 C101/102 HOUSING 2" TA1688-20 HOUSING 
314-8025-100 C101/102 HOUSING 2.5" 300918 HOUSING 
315-8220-100   HOUSING 
315-8222-100   HOUSING 
315-8225-100   HOUSING 
315-ZA1603   P.E.C.
315-3220-100  

P.E.C.

P75 P76 Pump Shaft End Cover

 

PARKER COMMERCIAL PART No. REF No. DESCRIPTION
316-3120-100 YA-1603 PORT END COVER 300798 P.E.C.
316-5027-202 VB1685-3 S.E.C 2 B 5"   S.E.C.
316-5037-201 SB1685-3 S.E.C.4 B 4" 300798 S.E.C.
316-5037-202 TB1685-3 S.E.C.4 B 5" 300798 S.E.C.
316-7700-100   Bearing Carriage
316-7740-100   Bearing Carriage
316-8207-100 SA1688-07 HOUSING 
316-8210-100 SA1688-10 HOUSING 
316-8212-100 SA1688-12 HOUSING 300798 HOUSING 
316-8215-100 SA1688-15 HOUSING 301161 HOUSING 
316-8217-100 SA1688-17 HOUSING   HOUSING 
316-8220-100 SA1688-20 HOUSING 301161 HOUSING 
316-8222-100 SA1688-22 HOUSING 300948 HOUSING 
316-8225-100 SA1688-25 HOUSING 300948 HOUSING 
316-8227-100 SA1688-27 HOUSING   HOUSING 
316-8230-100 SA1688-30 HOUSING 300798 HOUSING 

 

P315 M315 Pump Shaft End Cover

 

PARKER COMMERCIAL PART No. REF No. DESCRIPTION
326-3130-100 PORT END COVER 300798 P.E.C.
326-3100-100 PORT END COVER   P.E.C.
326-5129-203 S.E.C. 4" 2 B 301161 S.E.C.
326-5129-204 S.E.C. 4" 2 B   S.E.C.
326-7600-100   Bearing Carriage
326-7800-100   Bearing Carriage
326-8105-100   HOUSING 
326-8107-100   HOUSING 
326-8110-100   HOUSING 
326-8112-100   HOUSING 
326-8115-100  301009 HOUSING 
326-8117-100   HOUSING 
326-8120-100 300798 HOUSING 

 

P330 Pump Shaft End Cover

 

PARKER COMMERCIAL PART No. REF No. DESCRIPTION
324-3100-100   P.E.C. NO PORTS
324-3110-100 P.E.COVER PORTED 300798 P.E.C.
324-3120-100   MOTOR PORT END COVER
324-5123-201 S.E.C.4" 2 BOLTS   S.E.C.
324-5123-202 S.E.C. 5" 2 BOLTS   S.E.C.
324-5123-204  S.E.C. 2 BOLTS 31/4"   S.E.C.
324-5133-201 S.E.C. 4" 4 BOLTS   S.E.C.
324-5133-202 S.E.C. 5" 4 BOLTS   S.E.C.
324-7600-100   Bearing Carriage
324-7611-100   Bearing Carriage
324-7800-100   Bearing Carriage
324-8105-100   HOUSING 
324-8107-100  300798 HOUSING 
324-8112-100   HOUSING 
324-8115-100 300798 HOUSING 
324-8117-100 300798 HOUSING 
324-8120-100 300798 HOUSING 

 

 

 

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận