07429-71203  Bơm Thủy Lực Shantui Cho Máy Xúc Komatsu - Bơm Lái Máy Ủi D53P-17 D58-1
07429-71203  Bơm Thủy Lực Shantui Cho Máy Xúc Komatsu - Bơm Lái Máy Ủi D53P-17 D58-1
Bơm Lái Máy Ủi D53P-17 D58-1

07429-71203 Bơm Thủy Lực Shantui Cho Máy Xúc Komatsu - Bơm Lái Máy Ủi D53P-17 D58-1

Nhãn hiệu: Shantui SKU: 07429-71203-ST Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: 07429-71203 Bơm Thủy Lực Shantui Cho Máy Xúc Komatsu - Bơm Lái Máy Ủi D53P-17 D58-1 Loại: Bơm Lái...
Liên hệ
Đặt hàng

 

Tên sản phẩm: 07429-71203  Bơm Thủy Lực Shantui Cho Máy Xúc Komatsu - Bơm Lái Máy Ủi D53P-17 D58-1
Loại: Bơm Lái
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng SHANTUI sử dụng cho Máy Xúc Komatsu
Danh Điểm P/N: 07429-71203
Model xe: D53P-17 D58-1

07429-71203  Bơm Thủy Lực Shantui Cho Máy Xúc Komatsu

 

Sản phẩm liên quan