Trục bơm Parker Commercial P37 M37 pump & motor gear set

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P37 Pump Gear Set

 

COMMERCIAL PART NO.    DESCRIPTION
305-2805-000  JA-1007M-05   P37 GEAR SET 1/2"
305-2807-000  JA-1007M-07   P37 GEAR SET 3/4"
305-2810-000  JA-1007M-10   P37 GEAR SET 1"
305-2812-000  JA-1007M-12   P37 GEAR SET 1 1/4"
305-2815-000  JA-1007M-15   P37 GEAR SET 1 1/2"
305-2817-000  JA-1007M-17   P37 GEAR SET 1 3/4"
305-2820-000  JA-1007M-20   P37 GEAR SET 2"
305-2822-000  JA-1007M-22   P37 GEAR SET 2 1/4"
305-2825-000  JA-1007M-25   P37 GEAR SET 2 1/2"
305-2830-000  JA-1007M-30   P37 GEAR SET 3"
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận