Xi lanh ruột bơm thủy lực PC800-7

Xi lanh ruột bơm thủy lực PC800-7

Nhãn hiệu: Komatsu Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: xilanh ruột bơm thủy lực Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng:...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: xilanh ruột bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N:  
Mode xe: PC800-7

xilanh ruột bơm thủy lực PC800-7

xilanh ruột bơm thủy lực PC800-7